Sanitair installateur

In Ronse wordt er gestart met een nieuwe beroepsopleiding i.s.m. de VDAB, meer bepaald de opleiding "Sanitair installateur". Het betreft een voltijdse dagopleiding die vanaf 4 februari 2019 zal worden georganiseerd in campus Vangrootenbruel Ronse en die zich niet enkel en alleen richt tot werkzoekenden maar tot iedereen die zich op korte tijd wilt omscholen tot sanitair installateur.

De beroepswerkzaamheden van een sanitair installateur bestaan enerzijds uit loodgieterwerk als ook het  werken aan sanitaire installaties. Hieronder dient te worden verstaan elk werk met betrekking tot leidingen, toestellen of onderdelen bestemd voor de aanvoer, de behandeling en de distributie van water voor sanitair en/of huishoudelijk gebruik of bestemd voor de afvoer van afvalwater. De sanitair installateur staat heel concreet  in voor het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van die leidingen en toestellen.

In de opleiding Sanitair installateur van Hét CVO worden daarom vaardigheden aangeleerd met betrekking tot het plaatsen en aansluiten van sanitaire en gastoestellen, het dimensioneren, installeren, onderhouden en herstellen van huishoudelijke en semi-industriële, individuele gasverwarmingsinstallaties

Binnen de opleiding Sanitair installateur biedt Hét CVO de volgende modules aan:

 

De lesplaats: GO! CVO VLAAMSE ARDENNEN Louis Vangrootenbruelstraat 63 9600 RONSE

Deze voltijdse dagopleiding loopt over 16 lesweken en omvat ook een bedrijfsstage.

Periode: van maandag 4 februari 2019 tot en met donderdag 20 juni 2019

 

De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Share
Share