Lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding of SLO biedt cursisten een pedagogische en onderwijskundige vorming. Zij richt zich voornamelijk tot mensen die willen lesgeven in het secundair onderwijs, maar ook in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs kunnen onze cursisten terecht.

Bovendien worden de cursisten voorbereid op leidinggevende functies in het bedrijfsleven of in openbare diensten. Bedrijven zoeken voortdurend mensen met sterke communicatievaardigheden die hun collega'’s bijscholen. Spreken voor een groep en een presentatie kunnen voorbereiden zijn vaardigheden die in de specifieke lerarenopleiding aan bod komen.

Je kan de De SLO volgen indien je reeds een (vak)inhoudelijke opleiding en/of de nodige beroepservaring verworven hebt. Op basis van jouw diploma(’'s) al dan niet aangevuld met je beroepservaring zal bepaald worden welke vakken je kan onderwijzen.

Klik voor meer praktische info op de afbeelding hieronder.

De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share