Wat

Verzorgenden helpen gezinnen en/of ouderen die de gewone huishoudelijke en verzorgende taken niet of slechts deels zelf kunnen uitvoeren. Het gaat hier om verzorgende taken, huishoudelijke taken en psychosociale ondersteuning. De opleiding is voornamelijk gericht op de thuiszorg.

De opleiding ‘verzorgende’ loopt over 4 semesters. In de eerste 2 semesters ligt de focus op communicatief gedrag, logistieke basisvaardigheden in de zorgsector, EHBO, hef-en tiltechnieken, onderhoud, begeleide intervisie en individuele praktijkbegeleiding. In semester 3 en 4 ligt het accent op een cliëntgerichte benadering, de context van de zorgvrager, omgaan met dementie, omgaan met psychische zorgvragen, basiszorg, aangepaste voeding, organisatie van huishoudelijke taken, zorg voor leef-en woonklimaat, samenwerking, begeleide intervisie en individuele praktijkbegeleiding.

Voor wie

Wij richten ons op mensen met interesse in de zorgsector. De opleiding richt zich op mensen die werkzoekend zijn, tewerkgesteld zijn in een andere sector en zich wensen om te scholen of bij te scholen, mensen met een andere functie binnen een zorgorganisatie (zoals een poetsdienst of logistiek werk), schoolverlaters die hun opleiding niet hebben afgemaakt, mensen die omwille van zorg thuis (kinderen, ouders) of andere persoonlijke omstandigheden niet in het werkveld staan en geleidelijk aan terug willen instappen.

Waar en wanneer

Ronse, gebouwen van het Internaat Vlaamse Ardennen, Ninovestraat 169, 9600 Ronse

Voor mensen zonder voorkennis loopt de opleiding over 4 semesters. Starten met de opleiding kan zowel in september als in februari.

Voor mensen die reeds een vooropleiding in de zorg hebben en zich wensen bij te scholen tot verzorgende wordt er een verkort traject aangeboden. Dit verkort traject loopt over minstens 1 semester.

Documenten

Info

Meer informatie kan je krijgen bij Lien Lelieur via lien.lelieur@hetcvo.be of tel. 0486 22 80 03
of bij Jessie Darragas via zorg@hetcvo.be of tel. 0486 52 38 16.

Infosessies
De infosessies vinden plaats in campus Ninovestraat 169 te Ronse op onderstaande data:
  • woensdag 21 augustus 2019 tussen 18u - 20u
  • maandag 26 augustus 2019 tussen 18u - 20u
  • zaterdag 31 augustus 2019 tussen 10u - 12u

 

Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Share
Share