Opleidingscheques niet meer voor alle opleidingen

Opleidingscheques niet meer voor alle opleidingen

Als gevolg van een recent besluit van de Vlaamse regering kunt u enkel nog met opleidingscheques betalen wanneer de opleiding erkend is in het kader van de beroepsopleidingen van het Betaald Educatief Verlof.

Concreet betekent dit dat u jammer genoeg niet meer kan betalen met opleidingscheques voor volgende opleidingen:

  • Koken
  • Mode
  • Inrichten van de woning

Voor alle andere opleidingen van hét CVO kunt u wel nog betalen met opleidingscheques.

Een uitzondering op deze nieuwe regel is enkel mogelijk voor opleidingen die opgenomen zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding. De cursist dient ons hiertoe een attest te bezorgen van zijn erkende begeleidingsverstrekker of van de VDAB.

Waarom deze wijziging?

De Vlaamse Regering heeft het stelsel van de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers gewijzigd zodat het meer aansluit bij het oorspronkelijke opzet: de financiële drempel verlagen voor werknemers die een opleiding willen volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Een evaluatie van het systeem van opleidingscheques concludeerde dat vermoedelijk 60% van de opleidingscheques gebruikt wordt voor opleidingen die niet onmiddellijk vanuit een professioneel doelwit gevolgd worden. Gezien de budgettaire beperkingen wenste de Vlaamse regering dit bij te sturen.

Wat als u al opleidingscheques ontvangen en/of ingediend hebt voor een opleiding die vanaf september start?

Hét CVO zal uw opleidingscheques terugbezorgen samen met een formulier waarmee u de terugbetaling van deze cheques kan aanvragen bij de VDAB.
Wenst u de opleiding nog te volgen, dan betaalt u aan hét CVO het resterende saldo.
Wenst u de opleiding niet meer te volgen, dan meldt u dit en annuleert hét CVO uw inschrijving. Ook in dat geval zal hét CVO uw opleidingscheques samen met een formulier terugbezorgen zodat u uw terugbetaling kan aanvragen bij de VDAB.
Hét CVO excuseert zich in elk geval voor alle ongemakken die het gevolg zijn van deze laattijdige beslissing van de Vlaamse regering.

Heeft u nog vragen?
Consulteer dan de website van de VDAB www.vdab.be of neem contact op met ons centrale secretariaa.

>> meer nieuws
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Share
Share