Reactie tegen de sluiting van Agentschap Integratie en Inburgering (AII),loket Ronse

Ronse, 22 januari 2018

Reactie tegen de sluiting van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII),loket Ronse

Jaarlijks komen er in het loket Ronse ongeveer 700 anderstalige volwassenen langs die Nederlands willen leren.  Ze worden vlot georiënteerd naar een passend aanbod. Voor ons is deze oriëntatie cruciaal. In het verleden was er altijd een vlotte samenwerking tussen het vroegere Huis van het Nederlands (het huidige Agentschap voor Integratie en Inburgering) en de onderwijsverstrekkers, maar nu maken we ons ernstige zorgen. Sinds de oprichting van het Agentschap voor Integratie en Inburgering is de dienstverlening o.m. in Ronse steeds achteruitgegaan door onder andere minder vrije inloopmomenten. Van 750 consulten in 2015 naar 425 in 2017 (!). Eind augustus wou het Agentschap Integratie en Inburgering al loketten sluiten, maar onder druk van o.m. de onderwijsverstrekkers is van dit plan afgestapt. De dienstverlening werd echter wel teruggeschroefd…

Recent heeft het Agentschap voor Integratie en Inburgering beslist dat de vestiging in Ronse onmiddellijk moet sluiten. Wij, als onderwijsverstrekkers, vinden dit onaanvaardbaar.

Met de sluiting is dit de nieuwe te volgen procedure voor een anderstalige die Nederlands wil leren: eerst moet hij een telefonische afspraak maken via een centraal nummer in Gent om vervolgens een afspraak te krijgen voor een taalscreening in Oudenaarde minstens een maand later. Enerzijds moeten zo veel mogelijk anderstaligen Nederlands leren, anderzijds wordt het hen moeilijk gemaakt. De nieuwe procedure bevat (te) veel drempels voor een doelgroep die het dikwijls al niet gemakkelijk heeft.

Waarom het loket Ronse sluiten? Nochtans:

  • In Oost-Vlaanderen staat Ronse op de derde plaats qua aantal anderstaligen die Nederlands willen leren.
  • Het loket in Oudenaarde is enkel te bezoeken na afspraak, maximaal een halve dag per week open en niet gemakkelijk te bereiken.

De overheid heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in extra taallessen o.a. omwille van de verhoogde instroom, daardoor kunnen we een behoeftedekkend aanbod realiseren Dit zien we nu in het gedrang komen.

We vrezen dat de huidige beslissingen ernstige gevolgen zullen hebben voor de onderwijsverstrekkers: heel veel kandidaat-cursisten gaan niet meer binnen een aanvaardbare termijn, op de juiste manier georiënteerd worden . Wij vrezen nu al groepen te moeten schrappen en lesgevers te moeten ontslaan. Bovendien zullen wachtrijen ontstaan van kandidaat-cursisten die de kans niet krijgen om ingeschreven te worden door een gebrek aan intakegesprekken.

Wij vragen dan ook met aandrang dat het Agentschap voor Integratie en Inburgering de genomen beslissing herbekijkt, ervoor zorgt dat het loket Ronse zo snel mogelijk weer opengaat en openstaat voor elke anderstalige in Ronse en dat er dringend opnieuw werk wordt gemaakt van een maximale en kwaliteitsvolle dienstverlening !

Op de website van het Agentschap voor Integratie en Inburgering staat dat openheid één van de kernwaarden is en dat men wil luisteren naar klanten en partners. Wij hopen dan ook dat het het Agentschap voor Integratie en Inburgering aan onze vraag kan tegemoetkomen. Wij hebben dan ook klacht ingediend bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Bart Tsiobbel, Hét CVO Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Ann Lievens, Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen

Wim Moreels, CVO Kisp

>> meer nieuws
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Share
Share